Bí quyết "độc" giữ nho tươi 6 tháng ở Afghanistan

Kangina (hay gangina) là một biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả, có thể giữ nho tươi đến 6 tháng trong mùa đông.

  • Bi quyet
  • Bi quyet
  • Bi quyet
  • Bi quyet
  • Bi quyet
  • Bi quyet
  • Bi quyet
  • Bi quyet
Theo An Ngọc/ Zingnews.vn