Chuyên gia Mỹ giải thích lý do cần tiêm mũi 3 vắc xin COVID-19

 Dựa trên nghiên cứu khoa học, một chuyên gia tại Mỹ đã giải thích lý do tại sao mọi người cần được tiêm mũi thứ 3 vắc xin ngừa COVID-19.

  • Chuyen gia My giai thich ly do can tiem mui 3 vac xin COVID-19
  • Chuyen gia My giai thich ly do can tiem mui 3 vac xin COVID-19-Hinh-2
  • Chuyen gia My giai thich ly do can tiem mui 3 vac xin COVID-19-Hinh-3
  • Chuyen gia My giai thich ly do can tiem mui 3 vac xin COVID-19-Hinh-4
  • Chuyen gia My giai thich ly do can tiem mui 3 vac xin COVID-19-Hinh-5
  • Chuyen gia My giai thich ly do can tiem mui 3 vac xin COVID-19-Hinh-6
  • Chuyen gia My giai thich ly do can tiem mui 3 vac xin COVID-19-Hinh-7
  • Chuyen gia My giai thich ly do can tiem mui 3 vac xin COVID-19-Hinh-8
  • Chuyen gia My giai thich ly do can tiem mui 3 vac xin COVID-19-Hinh-9
  • Chuyen gia My giai thich ly do can tiem mui 3 vac xin COVID-19-Hinh-10
An An