Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng: KHCN đổi mới sáng tạo là then chốt phát triển đất nước

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng: KHCN đổi mới sáng tạo là then chốt phát triển đất nước

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Phan Xuân Dũng cho rằng: "Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, đầu tư khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo giữ vai trò then chốt đối với phát triển mọi mặt của xã hội, nhất là tăng trưởng kinh tế nhằm cụ thể hóa khát vọng biến đất nước trở thành quốc gia hùng cường".

[e-Magazine] TSKH Nghiêm Vũ Khải: Trăn trở với Luật hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp

[e-Magazine] TSKH Nghiêm Vũ Khải: Trăn trở với Luật hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp

Trên cương vị Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, TSKH Nghiêm Vũ Khải đã được Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VII giao chủ trì việc xây dựng và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch VUSTA khóa VI-VII: “Người tốt phải thắng kẻ xấu, điều thiện phải thắng điều ác“

GS.TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch VUSTA khóa VI-VII: “Người tốt phải thắng kẻ xấu, điều thiện phải thắng điều ác“

“Biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn thông tin sai sự thật, không phải ở đâu xa lạ mà nằm ngay trong tim mỗi người. Đó là niềm tin của chúng ta vào luật nhân quả và lẽ công bằng, theo đó, người tốt phải thắng kẻ xấu, điều thiện phải thắng điều ác”, GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch VUSTA khóa VI-VII, nhấn mạnh.

[e-Magazine] Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng: “Kế tục sự nghiệp vẻ vang, tập hợp đội ngũ trí thức… xây dựng Đất nước!”

[e-Magazine] Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng: “Kế tục sự nghiệp vẻ vang, tập hợp đội ngũ trí thức… xây dựng Đất nước!”

“Nhận nhiệm vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, điều tôi quan tâm nhất là làm sao kế tục sự nghiệp vẻ vang của các Đàn Anh đi trước, tập hợp đội ngũ trí thức để phục vụ tốt nhất sự nghiệp xây dựng Đất nước và bảo vệ Tổ quốc”, TSKH Phan Xuân Dũng nói.
Trang trước123