Đại hội Đảng lần thứ XIII: Sẽ đưa đất nước thành “Rồng” châu Á

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Sẽ đưa đất nước thành “Rồng” châu Á

“Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay” và tôi tin rằng với những quyết sách đúng đắn của Đại hội lần này, sẽ đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, thực sự là “một con rồng” của khu vực Đông Nam Á và Châu Á” – Bí thư Thành ủy Hải Dương nói.
Trang trước12345