Nhân viên MB Bank lộ sao kê của Hoài Linh: Quy trách nhiệm “Sếp lớn” Ngân hàng Quân đội?

Nhân viên MB Bank lộ sao kê của Hoài Linh: Quy trách nhiệm “Sếp lớn” Ngân hàng Quân đội?

Mặc dù sự việc để lộ sao kê tài khoản của nghệ sĩ Hoài Linh là hành vi xuất phát từ cá nhân, nhưng phía ngân hàng MB cũng cần phải chịu một phần trách nhiệm bởi người lao động của mình gây ra. Quan trọng điều này ảnh hưởng đến uy tín và các chính sách của ngân hàng.
Trang trước12