Thành quả đối nội, đối ngoại của Tổng thống Biden trong 100 ngày đầu nắm quyền

Thành quả đối nội, đối ngoại của Tổng thống Biden trong 100 ngày đầu nắm quyền

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trải qua 100 ngày đầu tiên với một chương trình nghị sự nhiều tham vọng cả về đối nội lẫn đối ngoại. Đến nay, về cơ bản ông Biden đã hoàn thành, thậm chí vượt mốc thời gian, các mục tiêu đề ra giúp ông nhận được sự đánh giá cao của dư luận trong nước và quốc tế.
Trang trước12345