3 người con giỏi giang của nhạc sĩ Phú Quang

Nhạc sĩ Phú Quang có 3 người con. Trong đó, con gái đầu lòng của cố nhạc sĩ - Trinh Hương theo nghệ thuật.

  • 3 nguoi con gioi giang cua nhac si Phu Quang
  • 3 nguoi con gioi giang cua nhac si Phu Quang-Hinh-2
  • 3 nguoi con gioi giang cua nhac si Phu Quang-Hinh-3
  • 3 nguoi con gioi giang cua nhac si Phu Quang-Hinh-4
  • 3 nguoi con gioi giang cua nhac si Phu Quang-Hinh-5
  • 3 nguoi con gioi giang cua nhac si Phu Quang-Hinh-6
  • 3 nguoi con gioi giang cua nhac si Phu Quang-Hinh-7
  • 3 nguoi con gioi giang cua nhac si Phu Quang-Hinh-8
  • 3 nguoi con gioi giang cua nhac si Phu Quang-Hinh-9
Thu Cúc (T.H)