Á hậu Kim Duyên nhận tin vui ở Hoa hậu Siêu quốc gia 2022

Tham gia Miss Supranational 2022- Hoa hậu Siêu quốc gia 2022, đại diện Việt Nam Kim Duyên vừa nhận tin vui đầu tiên.

 • A hau Kim Duyen nhan tin vui o Hoa hau Sieu quoc gia 2022
 • A hau Kim Duyen nhan tin vui o Hoa hau Sieu quoc gia 2022-Hinh-2
 • A hau Kim Duyen nhan tin vui o Hoa hau Sieu quoc gia 2022-Hinh-3
 • A hau Kim Duyen nhan tin vui o Hoa hau Sieu quoc gia 2022-Hinh-4
 • A hau Kim Duyen nhan tin vui o Hoa hau Sieu quoc gia 2022-Hinh-5
 • A hau Kim Duyen nhan tin vui o Hoa hau Sieu quoc gia 2022-Hinh-6
 • A hau Kim Duyen nhan tin vui o Hoa hau Sieu quoc gia 2022-Hinh-7
 • A hau Kim Duyen nhan tin vui o Hoa hau Sieu quoc gia 2022-Hinh-8
 • A hau Kim Duyen nhan tin vui o Hoa hau Sieu quoc gia 2022-Hinh-9
 • A hau Kim Duyen nhan tin vui o Hoa hau Sieu quoc gia 2022-Hinh-10
 • A hau Kim Duyen nhan tin vui o Hoa hau Sieu quoc gia 2022-Hinh-11
 • A hau Kim Duyen nhan tin vui o Hoa hau Sieu quoc gia 2022-Hinh-12
 • A hau Kim Duyen nhan tin vui o Hoa hau Sieu quoc gia 2022-Hinh-13
 • A hau Kim Duyen nhan tin vui o Hoa hau Sieu quoc gia 2022-Hinh-14
Thu Cúc