Chân dung nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND khi mới 26 tuổi

Google News

Khi 26 tuổi, Đặng Thái Sơn được phong tặng danh hiệu NSND. Ông là con trai NSND Thái Thị Liên.

  • Chan dung nghe si duoc phong tang danh hieu NSND khi moi 26 tuoi
  • Chan dung nghe si duoc phong tang danh hieu NSND khi moi 26 tuoi-Hinh-2
  • Chan dung nghe si duoc phong tang danh hieu NSND khi moi 26 tuoi-Hinh-3
  • Chan dung nghe si duoc phong tang danh hieu NSND khi moi 26 tuoi-Hinh-4
  • Chan dung nghe si duoc phong tang danh hieu NSND khi moi 26 tuoi-Hinh-5
  • Chan dung nghe si duoc phong tang danh hieu NSND khi moi 26 tuoi-Hinh-6
  • Chan dung nghe si duoc phong tang danh hieu NSND khi moi 26 tuoi-Hinh-7
  • Chan dung nghe si duoc phong tang danh hieu NSND khi moi 26 tuoi-Hinh-8
Thu Cúc (tổng hợp)