Khoe tài ca hát ở Miss World Vietnam 2022, Nam Em lọt top 5

Ngoài lọt top 5 Người đẹp tài năng ở Miss World Vietnam 2022, Nam Em còn tạm thời dẫn đầu bình chọn Người đẹp truyền thông.

 • Khoe tai ca hat o Miss World Vietnam 2022, Nam Em lot top 5
 • Khoe tai ca hat o Miss World Vietnam 2022, Nam Em lot top 5-Hinh-2
 • Khoe tai ca hat o Miss World Vietnam 2022, Nam Em lot top 5-Hinh-3
 • Khoe tai ca hat o Miss World Vietnam 2022, Nam Em lot top 5-Hinh-4
 • Khoe tai ca hat o Miss World Vietnam 2022, Nam Em lot top 5-Hinh-5
 • Khoe tai ca hat o Miss World Vietnam 2022, Nam Em lot top 5-Hinh-6
 • Khoe tai ca hat o Miss World Vietnam 2022, Nam Em lot top 5-Hinh-7
 • Khoe tai ca hat o Miss World Vietnam 2022, Nam Em lot top 5-Hinh-8
 • Khoe tai ca hat o Miss World Vietnam 2022, Nam Em lot top 5-Hinh-9
 • Khoe tai ca hat o Miss World Vietnam 2022, Nam Em lot top 5-Hinh-10
 • Khoe tai ca hat o Miss World Vietnam 2022, Nam Em lot top 5-Hinh-11
 • Khoe tai ca hat o Miss World Vietnam 2022, Nam Em lot top 5-Hinh-12
 • Khoe tai ca hat o Miss World Vietnam 2022, Nam Em lot top 5-Hinh-13
Thu Cúc