Loạt ảnh hot nhất trong buổi ghi hình đầu tiên của Táo Quân 2022

Táo Quân 2022 có buổi ghi hình đầu tiên vào tối ngày 15/1. Tạo hình các Táo được nhiều khán giả quan tâm.

 • Loat anh hot nhat trong buoi ghi hinh dau tien cua Tao Quan 2022
 • Loat anh hot nhat trong buoi ghi hinh dau tien cua Tao Quan 2022-Hinh-2
 • Loat anh hot nhat trong buoi ghi hinh dau tien cua Tao Quan 2022-Hinh-3
 • Loat anh hot nhat trong buoi ghi hinh dau tien cua Tao Quan 2022-Hinh-4
 • Loat anh hot nhat trong buoi ghi hinh dau tien cua Tao Quan 2022-Hinh-5
 • Loat anh hot nhat trong buoi ghi hinh dau tien cua Tao Quan 2022-Hinh-6
 • Loat anh hot nhat trong buoi ghi hinh dau tien cua Tao Quan 2022-Hinh-7
 • Loat anh hot nhat trong buoi ghi hinh dau tien cua Tao Quan 2022-Hinh-8
 • Loat anh hot nhat trong buoi ghi hinh dau tien cua Tao Quan 2022-Hinh-9
 • Loat anh hot nhat trong buoi ghi hinh dau tien cua Tao Quan 2022-Hinh-10
 • Loat anh hot nhat trong buoi ghi hinh dau tien cua Tao Quan 2022-Hinh-11
 • Loat anh hot nhat trong buoi ghi hinh dau tien cua Tao Quan 2022-Hinh-12
Thu Cúc