Minh Hằng hóa lùn, luộm thuộm vì chọn sai quần

Bao nhiêu thiện cảm với phong cách công sở của Minh Hằng bỗng bay biến sạch vì những chiếc quần ống suông siêu to khổng lồ.

  • Minh Hang hoa lun, luom thuom vi chon sai quan
  • Minh Hang hoa lun, luom thuom vi chon sai quan-Hinh-2
  • Minh Hang hoa lun, luom thuom vi chon sai quan-Hinh-3
  • Minh Hang hoa lun, luom thuom vi chon sai quan-Hinh-4
  • Minh Hang hoa lun, luom thuom vi chon sai quan-Hinh-5
  • Minh Hang hoa lun, luom thuom vi chon sai quan-Hinh-6
  • Minh Hang hoa lun, luom thuom vi chon sai quan-Hinh-7
Theo Buu/ Vietnamnet