NSND Hồng Vân và loạt sao Việt dính ồn ào với bà Phương Hằng

Thay vì giữ im lặng, nhiều sao Việt lời qua tiếng lại với bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Huỳnh Uy Dũng (hay còn gọi là Dũng "lò vôi"). 

  • NSND Hong Van va loat sao Viet dinh on ao voi ba Phuong Hang
  • NSND Hong Van va loat sao Viet dinh on ao voi ba Phuong Hang-Hinh-2
  • NSND Hong Van va loat sao Viet dinh on ao voi ba Phuong Hang-Hinh-3
  • NSND Hong Van va loat sao Viet dinh on ao voi ba Phuong Hang-Hinh-4
  • NSND Hong Van va loat sao Viet dinh on ao voi ba Phuong Hang-Hinh-5
  • NSND Hong Van va loat sao Viet dinh on ao voi ba Phuong Hang-Hinh-6
  • NSND Hong Van va loat sao Viet dinh on ao voi ba Phuong Hang-Hinh-7
  • NSND Hong Van va loat sao Viet dinh on ao voi ba Phuong Hang-Hinh-8
  • NSND Hong Van va loat sao Viet dinh on ao voi ba Phuong Hang-Hinh-9
Thu Cúc