Ba dinh thự nổi tiếng của vua Bảo Đại ở ba miền Việt Nam

Google News

Từng là nơi nghỉ dưỡng của vua Bảo Đại và gia đình, ngày nay các dinh thự này là địa điểm du lịch hấp dẫn ở ba miền Bắc - Trung - Nam.

 • Ba dinh thu noi tieng cua vua Bao Dai o ba mien Viet Nam
 • Ba dinh thu noi tieng cua vua Bao Dai o ba mien Viet Nam-Hinh-2
 • Ba dinh thu noi tieng cua vua Bao Dai o ba mien Viet Nam-Hinh-3
 • Ba dinh thu noi tieng cua vua Bao Dai o ba mien Viet Nam-Hinh-4
 • Ba dinh thu noi tieng cua vua Bao Dai o ba mien Viet Nam-Hinh-5
 • Ba dinh thu noi tieng cua vua Bao Dai o ba mien Viet Nam-Hinh-6
 • Ba dinh thu noi tieng cua vua Bao Dai o ba mien Viet Nam-Hinh-7
 • Ba dinh thu noi tieng cua vua Bao Dai o ba mien Viet Nam-Hinh-8
 • Ba dinh thu noi tieng cua vua Bao Dai o ba mien Viet Nam-Hinh-9
 • Ba dinh thu noi tieng cua vua Bao Dai o ba mien Viet Nam-Hinh-10
 • Ba dinh thu noi tieng cua vua Bao Dai o ba mien Viet Nam-Hinh-11
 • Ba dinh thu noi tieng cua vua Bao Dai o ba mien Viet Nam-Hinh-12
Quốc Lê