Chiêm ngưỡng đồ quý của vua Bảo Đại ở phố núi Đà Lạt

Google News

Tòa dinh thự đặc biệt này vẫn còn lưu giữ được nhiều hiện vật gắn với cuộc sống của vua Bảo Đại cùng Nam Phương hoàng hậu và các hoàng tử, công chúa ở Đà Lạt...

 • Chiem nguong do quy cua vua Bao Dai o pho nui Da Lat
 • Chiem nguong do quy cua vua Bao Dai o pho nui Da Lat-Hinh-2
 • Chiem nguong do quy cua vua Bao Dai o pho nui Da Lat-Hinh-3
 • Chiem nguong do quy cua vua Bao Dai o pho nui Da Lat-Hinh-4
 • Chiem nguong do quy cua vua Bao Dai o pho nui Da Lat-Hinh-5
 • Chiem nguong do quy cua vua Bao Dai o pho nui Da Lat-Hinh-6
 • Chiem nguong do quy cua vua Bao Dai o pho nui Da Lat-Hinh-7
 • Chiem nguong do quy cua vua Bao Dai o pho nui Da Lat-Hinh-8
 • Chiem nguong do quy cua vua Bao Dai o pho nui Da Lat-Hinh-9
 • Chiem nguong do quy cua vua Bao Dai o pho nui Da Lat-Hinh-10
 • Chiem nguong do quy cua vua Bao Dai o pho nui Da Lat-Hinh-11
 • Chiem nguong do quy cua vua Bao Dai o pho nui Da Lat-Hinh-12
Quốc Lê