Con trai Lưu Bị ra sao trong thời gian bị bán cho nước Ngụy?

Lưu Thiện là con trai của Lưu Bị. Sau khi vua cha qua đời, Lưu Thiện trở thành hoàng đế thứ hai của nhà Thục Hán. Thế nhưng, ít ai biết rằng, ông từng bị bắt có hồi nhỏ và bị bán cho nước Ngụy.

  • Con trai Luu Bi ra sao trong thoi gian bi ban cho nuoc Nguy?
  • Con trai Luu Bi ra sao trong thoi gian bi ban cho nuoc Nguy?-Hinh-2
  • Con trai Luu Bi ra sao trong thoi gian bi ban cho nuoc Nguy?-Hinh-3
  • Con trai Luu Bi ra sao trong thoi gian bi ban cho nuoc Nguy?-Hinh-4
  • Con trai Luu Bi ra sao trong thoi gian bi ban cho nuoc Nguy?-Hinh-5
  • Con trai Luu Bi ra sao trong thoi gian bi ban cho nuoc Nguy?-Hinh-6
  • Con trai Luu Bi ra sao trong thoi gian bi ban cho nuoc Nguy?-Hinh-7
  • Con trai Luu Bi ra sao trong thoi gian bi ban cho nuoc Nguy?-Hinh-8
  • Con trai Luu Bi ra sao trong thoi gian bi ban cho nuoc Nguy?-Hinh-9
  • Con trai Luu Bi ra sao trong thoi gian bi ban cho nuoc Nguy?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)