Độc và lạ: “Sài Gòn chuyện xưa mà chưa cũ“

Qua góc nhìn của cố nhà văn Lê Văn Nghĩa trong “Sài Gòn chuyện xưa mà chưa cũ”, thành phố luôn độc và lạ trong sự hoài cổ, đầy ắp câu chuyện, ngồn ngộn tình tiết và dữ liệu sống động thuở xa xưa.

 • Doc va la:
 • Doc va la:
 • Doc va la:
 • Doc va la:
 • Doc va la:
 • Doc va la:
 • Doc va la:
 • Doc va la:
 • Doc va la:
 • Doc va la:
 • Doc va la:
 • Doc va la:
 • Doc va la:
 • Doc va la:
Thu Hà