Giải mã bất ngờ về chiến hạm số một Đức Quốc xã

Chưa đầy 10 phút sau khi bên Anh khai hỏa, một viên đạn được bắn từ thiết giáp hạm Bismarck đã rơi vào một kho đạn của HMS Hood...

  • Giai ma bat ngo ve chien ham so mot Duc Quoc xa
  • Giai ma bat ngo ve chien ham so mot Duc Quoc xa-Hinh-2
  • Giai ma bat ngo ve chien ham so mot Duc Quoc xa-Hinh-3
  • Giai ma bat ngo ve chien ham so mot Duc Quoc xa-Hinh-4
  • Giai ma bat ngo ve chien ham so mot Duc Quoc xa-Hinh-5
  • Giai ma bat ngo ve chien ham so mot Duc Quoc xa-Hinh-6
  • Giai ma bat ngo ve chien ham so mot Duc Quoc xa-Hinh-7
  • Giai ma bat ngo ve chien ham so mot Duc Quoc xa-Hinh-8
  • Giai ma bat ngo ve chien ham so mot Duc Quoc xa-Hinh-9
  • Giai ma bat ngo ve chien ham so mot Duc Quoc xa-Hinh-10
T.B (tổng hợp)