Giải mã điều đặc biệt ở nơi sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Google News

(Kiến Thức) - Nguyên quán của cố Tổng Bí thư Trần Phú là làng Tùng Sinh, nay thuộc xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Tuy vậy, nơi sinh của ông lại là thành An Thổ, một tòa thành cổ nằm ở mảnh đất Phú Yên.
 

 • Giai ma dieu dac biet o noi sinh co Tong Bi thu Tran Phu
 • Giai ma dieu dac biet o noi sinh co Tong Bi thu Tran Phu-Hinh-2
 • Giai ma dieu dac biet o noi sinh co Tong Bi thu Tran Phu-Hinh-3
 • Giai ma dieu dac biet o noi sinh co Tong Bi thu Tran Phu-Hinh-4
 • Giai ma dieu dac biet o noi sinh co Tong Bi thu Tran Phu-Hinh-5
 • Giai ma dieu dac biet o noi sinh co Tong Bi thu Tran Phu-Hinh-6
 • Giai ma dieu dac biet o noi sinh co Tong Bi thu Tran Phu-Hinh-7
 • Giai ma dieu dac biet o noi sinh co Tong Bi thu Tran Phu-Hinh-8
 • Giai ma dieu dac biet o noi sinh co Tong Bi thu Tran Phu-Hinh-9
 • Giai ma dieu dac biet o noi sinh co Tong Bi thu Tran Phu-Hinh-10
 • Giai ma dieu dac biet o noi sinh co Tong Bi thu Tran Phu-Hinh-11
 • Giai ma dieu dac biet o noi sinh co Tong Bi thu Tran Phu-Hinh-12
 • Giai ma dieu dac biet o noi sinh co Tong Bi thu Tran Phu-Hinh-13
Quốc Lê