Giải nỗi oan “nghìn năm không tắm” cho người Trung Cổ

Google News

Tuy không phải là "nghìn năm không tắm" như sử gia thế kỷ 19 đã miêu tả, phương thức tắm rửa trong thời Trung cổ vẫn gây tranh cãi.

  • Giai noi oan “nghin nam khong tam” cho nguoi Trung Co
  • Giai noi oan “nghin nam khong tam” cho nguoi Trung Co-Hinh-2
  • Giai noi oan “nghin nam khong tam” cho nguoi Trung Co-Hinh-3
  • Giai noi oan “nghin nam khong tam” cho nguoi Trung Co-Hinh-4
  • Giai noi oan “nghin nam khong tam” cho nguoi Trung Co-Hinh-5
  • Giai noi oan “nghin nam khong tam” cho nguoi Trung Co-Hinh-6
  • Giai noi oan “nghin nam khong tam” cho nguoi Trung Co-Hinh-7
  • Giai noi oan “nghin nam khong tam” cho nguoi Trung Co-Hinh-8
  • Giai noi oan “nghin nam khong tam” cho nguoi Trung Co-Hinh-9
  • Giai noi oan “nghin nam khong tam” cho nguoi Trung Co-Hinh-10
Thiên Trang (TH)