Tào Tháo bật khóc trước cái chết của người nào?

Google News

Là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn thời Tam quốc, Tào Tháo coi trọng, tin tưởng võ tướng Điển Vi. Mãnh tướng này từng "mở đường máu" để giải cứu Tào Tháo. Khi Điển Vi mất, Tào Tháo bật khóc, đau xót.

  • Tao Thao bat khoc truoc cai chet cua nguoi nao?
  • Tao Thao bat khoc truoc cai chet cua nguoi nao?-Hinh-2
  • Tao Thao bat khoc truoc cai chet cua nguoi nao?-Hinh-3
  • Tao Thao bat khoc truoc cai chet cua nguoi nao?-Hinh-4
  • Tao Thao bat khoc truoc cai chet cua nguoi nao?-Hinh-5
  • Tao Thao bat khoc truoc cai chet cua nguoi nao?-Hinh-6
  • Tao Thao bat khoc truoc cai chet cua nguoi nao?-Hinh-7
  • Tao Thao bat khoc truoc cai chet cua nguoi nao?-Hinh-8
  • Tao Thao bat khoc truoc cai chet cua nguoi nao?-Hinh-9
  • Tao Thao bat khoc truoc cai chet cua nguoi nao?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)