Khám phá cuộc sống muôn màu ở đất nước Gruzia thời Liên Xô

Cảm nhận cuộc sống thanh bình và bản sắc văn hóa độc đáo ở vùng đất Gruzia, Liên Xô năm 1985, được ghi lại qua ống kính một du khách phương Tây.

 • Kham pha cuoc song muon mau o dat nuoc Gruzia thoi Lien Xo
 • Kham pha cuoc song muon mau o dat nuoc Gruzia thoi Lien Xo-Hinh-2
 • Kham pha cuoc song muon mau o dat nuoc Gruzia thoi Lien Xo-Hinh-3
 • Kham pha cuoc song muon mau o dat nuoc Gruzia thoi Lien Xo-Hinh-4
 • Kham pha cuoc song muon mau o dat nuoc Gruzia thoi Lien Xo-Hinh-5
 • Kham pha cuoc song muon mau o dat nuoc Gruzia thoi Lien Xo-Hinh-6
 • Kham pha cuoc song muon mau o dat nuoc Gruzia thoi Lien Xo-Hinh-7
 • Kham pha cuoc song muon mau o dat nuoc Gruzia thoi Lien Xo-Hinh-8
 • Kham pha cuoc song muon mau o dat nuoc Gruzia thoi Lien Xo-Hinh-9
 • Kham pha cuoc song muon mau o dat nuoc Gruzia thoi Lien Xo-Hinh-10
 • Kham pha cuoc song muon mau o dat nuoc Gruzia thoi Lien Xo-Hinh-11
 • Kham pha cuoc song muon mau o dat nuoc Gruzia thoi Lien Xo-Hinh-12
 • Kham pha cuoc song muon mau o dat nuoc Gruzia thoi Lien Xo-Hinh-13
 • Kham pha cuoc song muon mau o dat nuoc Gruzia thoi Lien Xo-Hinh-14
 • Kham pha cuoc song muon mau o dat nuoc Gruzia thoi Lien Xo-Hinh-15
 • Kham pha cuoc song muon mau o dat nuoc Gruzia thoi Lien Xo-Hinh-16
 • Kham pha cuoc song muon mau o dat nuoc Gruzia thoi Lien Xo-Hinh-17
 • Kham pha cuoc song muon mau o dat nuoc Gruzia thoi Lien Xo-Hinh-18
 • Kham pha cuoc song muon mau o dat nuoc Gruzia thoi Lien Xo-Hinh-19
T.B (tổng hợp)