Không ai dám trộm lăng mộ Chu Nguyên Chương, chuyên gia giải mã sốc

Sau khi băng hà, Chu Nguyên Chương được chôn cất trong lăng mộ bề thế. Dù sát hại hàng ngàn người lúc sống nhưng không có ai tìm đến quấy phá mộ phần của ông.

  • Khong ai dam trom lang mo Chu Nguyen Chuong, chuyen gia giai ma soc
  • Khong ai dam trom lang mo Chu Nguyen Chuong, chuyen gia giai ma soc-Hinh-2
  • Khong ai dam trom lang mo Chu Nguyen Chuong, chuyen gia giai ma soc-Hinh-3
  • Khong ai dam trom lang mo Chu Nguyen Chuong, chuyen gia giai ma soc-Hinh-4
  • Khong ai dam trom lang mo Chu Nguyen Chuong, chuyen gia giai ma soc-Hinh-5
  • Khong ai dam trom lang mo Chu Nguyen Chuong, chuyen gia giai ma soc-Hinh-6
  • Khong ai dam trom lang mo Chu Nguyen Chuong, chuyen gia giai ma soc-Hinh-7
  • Khong ai dam trom lang mo Chu Nguyen Chuong, chuyen gia giai ma soc-Hinh-8
  • Khong ai dam trom lang mo Chu Nguyen Chuong, chuyen gia giai ma soc-Hinh-9
  • Khong ai dam trom lang mo Chu Nguyen Chuong, chuyen gia giai ma soc-Hinh-10
Tâm Anh (TH)