Không muốn chôn người sống, Tần Thủy Hoàng tạo ra đội quân đất nung?

Google News

Tại lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, các chuyên gia khai quật được đội quân đất nung gồm hàng ngàn pho tượng. Một quan điểm cho rằng, vua Tần tạo ra đội quân này vì không muốn chôn sống hàng ngàn binh sĩ.

  • Khong muon chon nguoi song, Tan Thuy Hoang tao ra doi quan dat nung?
  • Khong muon chon nguoi song, Tan Thuy Hoang tao ra doi quan dat nung?-Hinh-2
  • Khong muon chon nguoi song, Tan Thuy Hoang tao ra doi quan dat nung?-Hinh-3
  • Khong muon chon nguoi song, Tan Thuy Hoang tao ra doi quan dat nung?-Hinh-4
  • Khong muon chon nguoi song, Tan Thuy Hoang tao ra doi quan dat nung?-Hinh-5
  • Khong muon chon nguoi song, Tan Thuy Hoang tao ra doi quan dat nung?-Hinh-6
  • Khong muon chon nguoi song, Tan Thuy Hoang tao ra doi quan dat nung?-Hinh-7
  • Khong muon chon nguoi song, Tan Thuy Hoang tao ra doi quan dat nung?-Hinh-8
  • Khong muon chon nguoi song, Tan Thuy Hoang tao ra doi quan dat nung?-Hinh-9
  • Khong muon chon nguoi song, Tan Thuy Hoang tao ra doi quan dat nung?-Hinh-10
Tâm Anh (theo Grunge)