Lá thư khiến trùm phát xít Hitler quyết định “loại bỏ” 300.000 người

Google News

Tháng 7/1939, 2 công nhân nông trại ở miền đông nước Đức gửi thư cho trùm phát xít Hitler nói về đứa con mà họ gọi là "quái vật". Về sau, Hitler cho người điều tra trước khi ra mệnh lệnh khiến khoảng 300.000 người khuyết tật chết.

  • La thu khien trum phat xit Hitler quyet dinh “loai bo” 300.000 nguoi
  • La thu khien trum phat xit Hitler quyet dinh “loai bo” 300.000 nguoi-Hinh-2
  • La thu khien trum phat xit Hitler quyet dinh “loai bo” 300.000 nguoi-Hinh-3
  • La thu khien trum phat xit Hitler quyet dinh “loai bo” 300.000 nguoi-Hinh-4
  • La thu khien trum phat xit Hitler quyet dinh “loai bo” 300.000 nguoi-Hinh-5
  • La thu khien trum phat xit Hitler quyet dinh “loai bo” 300.000 nguoi-Hinh-6
  • La thu khien trum phat xit Hitler quyet dinh “loai bo” 300.000 nguoi-Hinh-7
  • La thu khien trum phat xit Hitler quyet dinh “loai bo” 300.000 nguoi-Hinh-8
  • La thu khien trum phat xit Hitler quyet dinh “loai bo” 300.000 nguoi-Hinh-9
  • La thu khien trum phat xit Hitler quyet dinh “loai bo” 300.000 nguoi-Hinh-10
Tâm Anh (theo History)