Loạt ảnh giá trị muôn đời về Cách mạng tháng Mười Nga

Tâm Anh (TH) -

(Kiến Thức) - Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Cuộc cách mạng này làm rung chuyển thế giới khi Nhà nước Xô Viết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới được thành lập. 

  • Loat anh gia tri muon doi ve Cach mang thang Muoi Nga
  • Loat anh gia tri muon doi ve Cach mang thang Muoi Nga-Hinh-2
  • Loat anh gia tri muon doi ve Cach mang thang Muoi Nga-Hinh-3
  • Loat anh gia tri muon doi ve Cach mang thang Muoi Nga-Hinh-4
  • Loat anh gia tri muon doi ve Cach mang thang Muoi Nga-Hinh-5
  • Loat anh gia tri muon doi ve Cach mang thang Muoi Nga-Hinh-6
  • Loat anh gia tri muon doi ve Cach mang thang Muoi Nga-Hinh-7
  • Loat anh gia tri muon doi ve Cach mang thang Muoi Nga-Hinh-8
  • Loat anh gia tri muon doi ve Cach mang thang Muoi Nga-Hinh-9
  • Loat anh gia tri muon doi ve Cach mang thang Muoi Nga-Hinh-10