Mở nắp quan tài Từ Hi, kẻ trộm run rẩy thấy cảnh tượng này

Google News

Vào tháng 7/1928, lăng mộ của Từ Hi Thái Hậu bị nhóm của Tôn Điện Anh đột nhập và lấy đi vô số bảo vật. Đáng chú ý, khi mở nắp quan tài, chúng kinh hãi thấy thi hài Từ Hi Thái Hậu không có dấu hiệu phân hủy.

  • Mo nap quan tai Tu Hi, ke trom run ray thay canh tuong nay
  • Mo nap quan tai Tu Hi, ke trom run ray thay canh tuong nay-Hinh-2
  • Mo nap quan tai Tu Hi, ke trom run ray thay canh tuong nay-Hinh-3
  • Mo nap quan tai Tu Hi, ke trom run ray thay canh tuong nay-Hinh-4
  • Mo nap quan tai Tu Hi, ke trom run ray thay canh tuong nay-Hinh-5
  • Mo nap quan tai Tu Hi, ke trom run ray thay canh tuong nay-Hinh-6
  • Mo nap quan tai Tu Hi, ke trom run ray thay canh tuong nay-Hinh-7
  • Mo nap quan tai Tu Hi, ke trom run ray thay canh tuong nay-Hinh-8
  • Mo nap quan tai Tu Hi, ke trom run ray thay canh tuong nay-Hinh-9
  • Mo nap quan tai Tu Hi, ke trom run ray thay canh tuong nay-Hinh-10
Tâm Anh (TH)