Những quy tắc “bất di bất dịch” của Hoàng gia Anh

Google News

Vua Charles III và gia đình Hoàng gia Anh luôn phải tuân thủ một số quy tắc bất thành văn khi xuất hiện trước công chúng. Trong số này, họ phải tuân thủ các quy định về trang phục, cách trang điểm, ăn uống...

  • Nhung quy tac “bat di bat dich” cua Hoang gia Anh
  • Nhung quy tac “bat di bat dich” cua Hoang gia Anh-Hinh-2
  • Nhung quy tac “bat di bat dich” cua Hoang gia Anh-Hinh-3
  • Nhung quy tac “bat di bat dich” cua Hoang gia Anh-Hinh-4
  • Nhung quy tac “bat di bat dich” cua Hoang gia Anh-Hinh-5
  • Nhung quy tac “bat di bat dich” cua Hoang gia Anh-Hinh-6
  • Nhung quy tac “bat di bat dich” cua Hoang gia Anh-Hinh-7
  • Nhung quy tac “bat di bat dich” cua Hoang gia Anh-Hinh-8
  • Nhung quy tac “bat di bat dich” cua Hoang gia Anh-Hinh-9
  • Nhung quy tac “bat di bat dich” cua Hoang gia Anh-Hinh-10
Tâm Anh (theo CBS News)