Quan tài Tần Thủy Hoàng nằm sâu dưới 1.000m, mãi không tìm thấy?

Một số chuyên gia hoài nghi quan tài chứa thi hài Tần Thủy Hoàng nằm sâu dưới lòng đất khoảng 550 - 1.000m. Vì vậy, họ mãi chưa tìm thấy thi hài Vua Tần.

  • Quan tai Tan Thuy Hoang nam sau duoi 1.000m, mai khong tim thay?
  • Quan tai Tan Thuy Hoang nam sau duoi 1.000m, mai khong tim thay?-Hinh-2
  • Quan tai Tan Thuy Hoang nam sau duoi 1.000m, mai khong tim thay?-Hinh-3
  • Quan tai Tan Thuy Hoang nam sau duoi 1.000m, mai khong tim thay?-Hinh-4
  • Quan tai Tan Thuy Hoang nam sau duoi 1.000m, mai khong tim thay?-Hinh-5
  • Quan tai Tan Thuy Hoang nam sau duoi 1.000m, mai khong tim thay?-Hinh-6
  • Quan tai Tan Thuy Hoang nam sau duoi 1.000m, mai khong tim thay?-Hinh-7
  • Quan tai Tan Thuy Hoang nam sau duoi 1.000m, mai khong tim thay?-Hinh-8
  • Quan tai Tan Thuy Hoang nam sau duoi 1.000m, mai khong tim thay?-Hinh-9
  • Quan tai Tan Thuy Hoang nam sau duoi 1.000m, mai khong tim thay?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)