Tần Thủy Hoàng được chôn cất cùng con trai?

Google News

Khi khai quật lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, các nhà khảo cổ khai quật được nhiều cổ vật quý giá. Trong số này, một số hiện vật nghi là của hoàng tử Cao làm dấy lên nghi vấn ông được chôn cùng vua cha.

  • Tan Thuy Hoang duoc chon cat cung con trai?
  • Tan Thuy Hoang duoc chon cat cung con trai?-Hinh-2
  • Tan Thuy Hoang duoc chon cat cung con trai?-Hinh-3
  • Tan Thuy Hoang duoc chon cat cung con trai?-Hinh-4
  • Tan Thuy Hoang duoc chon cat cung con trai?-Hinh-5
  • Tan Thuy Hoang duoc chon cat cung con trai?-Hinh-6
  • Tan Thuy Hoang duoc chon cat cung con trai?-Hinh-7
  • Tan Thuy Hoang duoc chon cat cung con trai?-Hinh-8
  • Tan Thuy Hoang duoc chon cat cung con trai?-Hinh-9
  • Tan Thuy Hoang duoc chon cat cung con trai?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)