Thái giám nào “một tay che trời” cả gan dùng gối giết chết vua?

Google News

Thái giám Tông Ái của nhà Bắc Ngụy (386 - 534) lợi dụng sự tin tưởng, trọng dụng của nhà vua để kết bè phái, "một tay che trời". Thậm chí, để nắm quyền lực trong triều, Tông Ái cả gan giết 2 vị vua.

  • Thai giam nao “mot tay che troi” ca gan dung goi giet chet vua?
  • Thai giam nao “mot tay che troi” ca gan dung goi giet chet vua?-Hinh-2
  • Thai giam nao “mot tay che troi” ca gan dung goi giet chet vua?-Hinh-3
  • Thai giam nao “mot tay che troi” ca gan dung goi giet chet vua?-Hinh-4
  • Thai giam nao “mot tay che troi” ca gan dung goi giet chet vua?-Hinh-5
  • Thai giam nao “mot tay che troi” ca gan dung goi giet chet vua?-Hinh-6
  • Thai giam nao “mot tay che troi” ca gan dung goi giet chet vua?-Hinh-7
  • Thai giam nao “mot tay che troi” ca gan dung goi giet chet vua?-Hinh-8
  • Thai giam nao “mot tay che troi” ca gan dung goi giet chet vua?-Hinh-9
  • Thai giam nao “mot tay che troi” ca gan dung goi giet chet vua?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)