Tiết lộ "thần dược" của binh lính Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến 2

Trong Thế chiến 2, mỗi binh sĩ Hồng quân Liên Xô từn gđược cung cấp 100 ml rượu vodka/ngày. Loại đồ uống này giúp họ giảm bớt căng thẳng, giữ ấm cơ thể...

  • Tiet lo
  • Tiet lo
  • Tiet lo
  • Tiet lo
  • Tiet lo
  • Tiet lo
  • Tiet lo
  • Tiet lo
  • Tiet lo
  • Tiet lo
Tâm Anh (theo RBTH)