Tỉnh nào có nhiều thành phố nhất Việt Nam?

Có tới 4 thành phố trực thuộc, đây là địa phương có nhiều thành phố nhất Việt Nam.

  • Tinh nao co nhieu thanh pho nhat Viet Nam?
  • Tinh nao co nhieu thanh pho nhat Viet Nam?-Hinh-2
  • Tinh nao co nhieu thanh pho nhat Viet Nam?-Hinh-3
  • Tinh nao co nhieu thanh pho nhat Viet Nam?-Hinh-4
  • Tinh nao co nhieu thanh pho nhat Viet Nam?-Hinh-5
  • Tinh nao co nhieu thanh pho nhat Viet Nam?-Hinh-6
  • Tinh nao co nhieu thanh pho nhat Viet Nam?-Hinh-7
Theo Dũng Quang/ Zing