Vì sao Từ Hi thái hậu cả đời sủng ái hoạn quan Lý Liên Anh?

Mặc dù có ngoại hình xấu xí nhưng thái giám Lý Liên Anh rất giỏi lấy lòng Từ Hi thái hậu. Ông có 2 tuyệt chiêu độc nhất vô nhị để có thể ở bên Từ Hi 53 năm.

  • Vi sao Tu Hi thai hau ca doi sung ai hoan quan Ly Lien Anh?
  • Vi sao Tu Hi thai hau ca doi sung ai hoan quan Ly Lien Anh?-Hinh-2
  • Vi sao Tu Hi thai hau ca doi sung ai hoan quan Ly Lien Anh?-Hinh-3
  • Vi sao Tu Hi thai hau ca doi sung ai hoan quan Ly Lien Anh?-Hinh-4
  • Vi sao Tu Hi thai hau ca doi sung ai hoan quan Ly Lien Anh?-Hinh-5
  • Vi sao Tu Hi thai hau ca doi sung ai hoan quan Ly Lien Anh?-Hinh-6
  • Vi sao Tu Hi thai hau ca doi sung ai hoan quan Ly Lien Anh?-Hinh-7
  • Vi sao Tu Hi thai hau ca doi sung ai hoan quan Ly Lien Anh?-Hinh-8
  • Vi sao Tu Hi thai hau ca doi sung ai hoan quan Ly Lien Anh?-Hinh-9
  • Vi sao Tu Hi thai hau ca doi sung ai hoan quan Ly Lien Anh?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)