Siêu núi lửa lớn nhất hệ Mặt trời phun trào văng đá lên Trái đất

Khoảng 1 triệu năm trước, một vụ phun trào khủng khiếp từ siêu núi lửa có thể là lớn nhất hệ Mặt trời, mạnh tới nỗi đã bắn tung đá đến tận Trái đất.

 • Sieu nui lua lon nhat he Mat troi phun trao vang da len Trai dat
 • Sieu nui lua lon nhat he Mat troi phun trao vang da len Trai dat-Hinh-2
 • Sieu nui lua lon nhat he Mat troi phun trao vang da len Trai dat-Hinh-3
 • Sieu nui lua lon nhat he Mat troi phun trao vang da len Trai dat-Hinh-4
 • Sieu nui lua lon nhat he Mat troi phun trao vang da len Trai dat-Hinh-5
 • Sieu nui lua lon nhat he Mat troi phun trao vang da len Trai dat-Hinh-6
 • Sieu nui lua lon nhat he Mat troi phun trao vang da len Trai dat-Hinh-7
 • Sieu nui lua lon nhat he Mat troi phun trao vang da len Trai dat-Hinh-8
 • Sieu nui lua lon nhat he Mat troi phun trao vang da len Trai dat-Hinh-9
 • Sieu nui lua lon nhat he Mat troi phun trao vang da len Trai dat-Hinh-10
 • Sieu nui lua lon nhat he Mat troi phun trao vang da len Trai dat-Hinh-11
 • Sieu nui lua lon nhat he Mat troi phun trao vang da len Trai dat-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)