Cận cảnh vườn mít ruột đỏ đặc biệt nhất Việt Nam, trị giá tới 10 tỷ

Google News

Từ khi chuyển sang trồng giống mít ruột đỏ, ông Nguyễn Minh Trắng có thu nhập tiền tỷ mỗi năm khiến nhiều nông dân mơ ước.

  • Can canh vuon mit ruot do dac biet nhat Viet Nam, tri gia toi 10 ty
  • Can canh vuon mit ruot do dac biet nhat Viet Nam, tri gia toi 10 ty-Hinh-2
  • Can canh vuon mit ruot do dac biet nhat Viet Nam, tri gia toi 10 ty-Hinh-3
  • Can canh vuon mit ruot do dac biet nhat Viet Nam, tri gia toi 10 ty-Hinh-4
  • Can canh vuon mit ruot do dac biet nhat Viet Nam, tri gia toi 10 ty-Hinh-5
  • Can canh vuon mit ruot do dac biet nhat Viet Nam, tri gia toi 10 ty-Hinh-6
  • Can canh vuon mit ruot do dac biet nhat Viet Nam, tri gia toi 10 ty-Hinh-7
  • Can canh vuon mit ruot do dac biet nhat Viet Nam, tri gia toi 10 ty-Hinh-8
  • Can canh vuon mit ruot do dac biet nhat Viet Nam, tri gia toi 10 ty-Hinh-9
  • Can canh vuon mit ruot do dac biet nhat Viet Nam, tri gia toi 10 ty-Hinh-10
Hoàng Minh