Loại rau trước mọc ở bờ rào, dân đem về trồng có tiền triệu “vào túi“

Loại rau này được đánh giá ngon và hiện nay đã được đưa vào nhà hàng để bán cho khách.

 • Loai rau truoc moc o bo rao, dan dem ve trong co tien trieu “vao tui“
 • Loai rau truoc moc o bo rao, dan dem ve trong co tien trieu “vao tui“-Hinh-2
 • Loai rau truoc moc o bo rao, dan dem ve trong co tien trieu “vao tui“-Hinh-3
 • Loai rau truoc moc o bo rao, dan dem ve trong co tien trieu “vao tui“-Hinh-4
 • Loai rau truoc moc o bo rao, dan dem ve trong co tien trieu “vao tui“-Hinh-5
 • Loai rau truoc moc o bo rao, dan dem ve trong co tien trieu “vao tui“-Hinh-6
 • Loai rau truoc moc o bo rao, dan dem ve trong co tien trieu “vao tui“-Hinh-7
 • Loai rau truoc moc o bo rao, dan dem ve trong co tien trieu “vao tui“-Hinh-8
 • Loai rau truoc moc o bo rao, dan dem ve trong co tien trieu “vao tui“-Hinh-9
 • Loai rau truoc moc o bo rao, dan dem ve trong co tien trieu “vao tui“-Hinh-10
 • Loai rau truoc moc o bo rao, dan dem ve trong co tien trieu “vao tui“-Hinh-11
 • Loai rau truoc moc o bo rao, dan dem ve trong co tien trieu “vao tui“-Hinh-12
Theo Nghi Dung/Dân Việt