Mít sầu riêng đang gây sốt ở miền Tây đặc biệt cỡ nào?

Google News

Mít sầu riêng đang gây sốt ở miền Tây có ruột vàng, thịt dày, hạt nhỏ, đặc biệt là các múi mít rất giống với cơm của trái sầu riêng.

 • Mit sau rieng dang gay sot o mien Tay dac biet co nao?
 • Mit sau rieng dang gay sot o mien Tay dac biet co nao?-Hinh-2
 • Mit sau rieng dang gay sot o mien Tay dac biet co nao?-Hinh-3
 • Mit sau rieng dang gay sot o mien Tay dac biet co nao?-Hinh-4
 • Mit sau rieng dang gay sot o mien Tay dac biet co nao?-Hinh-5
 • Mit sau rieng dang gay sot o mien Tay dac biet co nao?-Hinh-6
 • Mit sau rieng dang gay sot o mien Tay dac biet co nao?-Hinh-7
 • Mit sau rieng dang gay sot o mien Tay dac biet co nao?-Hinh-8
 • Mit sau rieng dang gay sot o mien Tay dac biet co nao?-Hinh-9
 • Mit sau rieng dang gay sot o mien Tay dac biet co nao?-Hinh-10
 • Mit sau rieng dang gay sot o mien Tay dac biet co nao?-Hinh-11
Hoàng Minh (tổng hợp)