Quảng Nam giữ nguyên mục đích sử dụng đất gần 9ha dự án Cát Vàng Chu Lai

Do thiếu sót của cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng khu đất 8,83 ha, Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có chỉ đạo liên quan đến quy mô dự án Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai (giai đoạn 2). Chỉ đạo này được đưa ra sau khi xem xét đề nghị của Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh về lựa chọn phương án xử lý khu đất 8,83ha thuộc dự án trên.
Quang Nam giu nguyen muc dich su dung dat gan 9ha du an Cat Vang Chu Lai
Công trình Khu Du lịch Sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai được gắn biển năm 2017. 
Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, do thiếu sót của các cơ quan chuyên môn trong cập nhật các dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có dự án Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai của Công ty CP Mai Đoàn Chu Lai vào đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai khi tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ.
Cho nên, quy hoạch sử dụng đất khu đất 8,83ha của dự án Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai không đúng với mục đích sử dụng đất tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận đầu tư dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất giữ nguyên mục đích sử dụng đất của khu đất 8,83ha là đất thương mại – dịch vụ. Đồng thời, giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất khu vực dự án cho phù hợp.
Ngoài ra, Công ty CP Mai Đoàn Chu Lai chịu trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan và phối hợp với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, Sở Xây dựng trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thống nhất.
Trước đó, tháng 6/2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản điều chỉnh dự án Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai.
Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh làm việc với Công ty CP Mai Đoàn Chu Lai để thống nhất xử lý khu đất 8,83ha của dự án Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai theo 1 trong 2 phương án.
Theo đó, phương án 1 là tách riêng thành 1 dự án khu dân cư nông thôn gắn với kết hợp phát triển du lịch để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư.
Phương án 2 là chờ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ chuyển khu đất này sang đất thương mại - dịch vụ để thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo Quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt.
Liên Hà Thái