UBND Đồng Nai giao đất cho Long Thành Riverside không thông qua đấu giá

Google News

UBND tỉnh Đồng Nai giao đất cho Công ty Cổ phần Long Thành Riverside làm chủ đầu tư dự án xây dựng khu dân cư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, là chưa phù hợp với Luật Đất đai năm 2013.

Nội dung trên nằm trong Kết luận số 194/KL-BTNMT của Bộ TN&MT kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Với nội dung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, Kết luận số 194/KL-BTNMT cho biết Đoàn Thanh tra đã tiến hành kiểm tra 9 tổ chức thực hiện dự án, là Công ty Cổ phần Long Hưng Phát, Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đạt Phát, Công ty Cổ phần Southern Golden Land, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Quang Vinh, Công ty Cổ phần Long Thành Riverside và Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.
Kết luận số 194/KL-BTNMT cho biết, việc UBND tỉnh Đồng Nai chỉ định Công ty Cổ phần Long Thành Riverside làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch, để thực hiện giao đất cho công ty không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là chưa phù hợp với quy định tại Điều 118 Luật Đất đai năm 2013.
Do đó, Bộ TN&MT kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo thực hiện xử lý việc giao đất không đúng với Luật Đất đai năm 2013 đối với Công ty Cổ phần Long Thành Riverside để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư.
UBND Dong Nai giao dat cho Long Thanh Riverside khong thong qua dau gia
 Một góc phối cảnh Dự án Khu dân cư theo quy hoạch của Công ty Cổ phần Long Thành Riverside.
Đất được giao không qua đấu giá như thế nào?
Ngày 8/5/2012, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 3174/UBND-CNN về việc thỏa thuận địa điểm thực hiện đầu tư Khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành của Công ty Cổ phần Long Thành Riverside.
Ngày 4/4/2018, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 1164/QĐ-UBND chấp thuận nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Long Thành Riverside thực hiện dự án Khu dân cư theo quy hoạch.
Dự án có diện tích 40,77 ha, thực hiện tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành. Tiến độ thực hiện dự án chia làm 3 giai đoạn, từ năm 2018-12/2025.
Ngày 12/12/2019, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 4092/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành.
Ngày 6/2/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 567/QĐ-UBND giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch.
Theo đó, cho phép Công ty Cổ phần Long Thành Riverside chuyển mục đích sử dụng diện tích 15.677,8 m2 từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.
Chấp thuận giao diện tích 191.470 m2 (gồm 15.677,8 m2 diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đất đã đề cập ở trên; 6.210,9 m2 đất sông rạch và 169.581,3 m2 đất do các hộ gia đình, các nhân sử dụng đã được UBND huyện Long Thành thu hồi đất, hoàn thành công tác bồi thường) để Công ty Cổ phần Long Thành Riverside thực hiện dự án.
Ngày 3/6/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1880/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho Long Thành Riverside thực hiện dự án.
Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Long Thành Riverside, công ty đã hoàn thành nộp tiền vào ngân sách là 323.544.839.594 đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất là 292.754.649.602 đồng; tiền thuê đất là 30.422.919.440 đồng; lệ phí trước bạ nhà đất là 367.270.552 đồng.
Ngoài ra, công ty này cũng đã hoàn thành việc nộp tiền bảo vệ và phát triển đất lúa theo Văn bản số 4148/STC-QLG&CS ngày 24/6/2021 của Sở Tài chính Đồng Nai với số tiền là 6.128.682.000 đồng.
Kết luận số 194/KL-BTNMT của Bộ TN&MT cũng chỉ ra, đến thời điểm kiểm tra, công ty đã xây dựng được 10 hạng mục công trình là san nền, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước, phòng cháy chữa cháy, hệ thống cấp điện chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc, đường giao thông, cống hộp, vỉa hè cây xanh..

ID Junction, Khu dân cư Long Thành, Dự án Long Thành Riverside là những cái tên đang được các sàn bất động sản dùng để mời người mua sản phẩm bất động sản tại dự án này.

 


Xuân Thọ