Zoom chi tiết dự án Golden Hills của Công ty Trung Nam lấn sông Cu Đê - Đà Nẵng

Viết Dũng -

(Kiến Thức) - Ngoài xử phạt hành chính 40 triệu đồng, nhà chức trách Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thiện việc xin cấp phép xây dựng trong thời hạn 60 ngày.

  • Zoom chi tiet du an Golden Hills cua Cong ty Trung Nam lan song Cu De - Da Nang
  • Zoom chi tiet du an Golden Hills cua Cong ty Trung Nam lan song Cu De - Da Nang-Hinh-2
  • Zoom chi tiet du an Golden Hills cua Cong ty Trung Nam lan song Cu De - Da Nang-Hinh-3
  • Zoom chi tiet du an Golden Hills cua Cong ty Trung Nam lan song Cu De - Da Nang-Hinh-4
  • Zoom chi tiet du an Golden Hills cua Cong ty Trung Nam lan song Cu De - Da Nang-Hinh-5
  • Zoom chi tiet du an Golden Hills cua Cong ty Trung Nam lan song Cu De - Da Nang-Hinh-6
  • Zoom chi tiet du an Golden Hills cua Cong ty Trung Nam lan song Cu De - Da Nang-Hinh-7
  • Zoom chi tiet du an Golden Hills cua Cong ty Trung Nam lan song Cu De - Da Nang-Hinh-8
  • Zoom chi tiet du an Golden Hills cua Cong ty Trung Nam lan song Cu De - Da Nang-Hinh-9