“Nối gót” Ấn Độ, Nepal chìm trong khủng hoảng COVID-19 thế nào?

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Nepal vẫn rất nghiêm trọng, với số ca mắc và tử vong tăng nhanh.

 • “Noi got” An Do, Nepal chim trong khung hoang COVID-19 the nao?
 • “Noi got” An Do, Nepal chim trong khung hoang COVID-19 the nao?-Hinh-2
 • “Noi got” An Do, Nepal chim trong khung hoang COVID-19 the nao?-Hinh-3
 • “Noi got” An Do, Nepal chim trong khung hoang COVID-19 the nao?-Hinh-4
 • “Noi got” An Do, Nepal chim trong khung hoang COVID-19 the nao?-Hinh-5
 • “Noi got” An Do, Nepal chim trong khung hoang COVID-19 the nao?-Hinh-6
 • “Noi got” An Do, Nepal chim trong khung hoang COVID-19 the nao?-Hinh-7
 • “Noi got” An Do, Nepal chim trong khung hoang COVID-19 the nao?-Hinh-8
 • “Noi got” An Do, Nepal chim trong khung hoang COVID-19 the nao?-Hinh-9
 • “Noi got” An Do, Nepal chim trong khung hoang COVID-19 the nao?-Hinh-10
 • “Noi got” An Do, Nepal chim trong khung hoang COVID-19 the nao?-Hinh-11
 • “Noi got” An Do, Nepal chim trong khung hoang COVID-19 the nao?-Hinh-12
An An (T.H)