Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid 2024 ra mắt, từ 2,4 tỷ đồng

Google News

Mẫu xe SUV Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid 2024 là phiên bản điện hóa mới nhất vừa được thương hiệu Đức bổ sung vào dải sản phẩm của mình.

  • Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid 2024 ra mat, tu 2,4 ty dong
  • Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid 2024 ra mat, tu 2,4 ty dong-Hinh-2
  • Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid 2024 ra mat, tu 2,4 ty dong-Hinh-3
  • Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid 2024 ra mat, tu 2,4 ty dong-Hinh-4
  • Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid 2024 ra mat, tu 2,4 ty dong-Hinh-5
  • Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid 2024 ra mat, tu 2,4 ty dong-Hinh-6
  • Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid 2024 ra mat, tu 2,4 ty dong-Hinh-7
Nguyễn Chung