Rolls-Royce Cullinan hơn 40 tỷ của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản

Google News

Ngoài 2 chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 7 ra, ông Lê Thanh Thản còn sở hữu 1 chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan.

  • Rolls-Royce Cullinan hon 40 ty cua
  • Rolls-Royce Cullinan hon 40 ty cua
  • Rolls-Royce Cullinan hon 40 ty cua
  • Rolls-Royce Cullinan hon 40 ty cua
  • Rolls-Royce Cullinan hon 40 ty cua
  • Rolls-Royce Cullinan hon 40 ty cua
  • Rolls-Royce Cullinan hon 40 ty cua
  • Rolls-Royce Cullinan hon 40 ty cua
  • Rolls-Royce Cullinan hon 40 ty cua
  • Rolls-Royce Cullinan hon 40 ty cua
Thảo Mai