Toyota Land Cruiser 2022 bất ngờ "đội giá" gần 6 tỷ tại Việt Nam

Trước tình trạng khan hàng, nếu muốn sở hữu và “cưới liền tay” Toyota Land Cruiser 2022, khách hàng Việt sẽ phải chi ra tới gần 6 tỷ đồng.

  • Toyota Land Cruiser 2022 bat ngo
  • Toyota Land Cruiser 2022 bat ngo
  • Toyota Land Cruiser 2022 bat ngo
  • Toyota Land Cruiser 2022 bat ngo
  • Toyota Land Cruiser 2022 bat ngo
  • Toyota Land Cruiser 2022 bat ngo
  • Toyota Land Cruiser 2022 bat ngo
  • Toyota Land Cruiser 2022 bat ngo
  • Toyota Land Cruiser 2022 bat ngo
Nguyễn Bắc