Xe dành cho “phái yếu” của Yamaha phượt Nam Trung Bộ

(Kiến Thức) - Chiếc xe Yamaha Grande vốn chỉ được coi là mẫu xe dành cho "phái yếu", đã bền bỉ hoàn thành hơn 200 km trong ngày đầu tiên của hành trình.  

 • Xe danh cho “phai yeu” cua Yamaha phuot Nam Trung Bo
 • Xe danh cho “phai yeu” cua Yamaha phuot Nam Trung Bo-Hinh-2
 • Xe danh cho “phai yeu” cua Yamaha phuot Nam Trung Bo-Hinh-3
 • Xe danh cho “phai yeu” cua Yamaha phuot Nam Trung Bo-Hinh-4
 • Xe danh cho “phai yeu” cua Yamaha phuot Nam Trung Bo-Hinh-5
 • Xe danh cho “phai yeu” cua Yamaha phuot Nam Trung Bo-Hinh-6
 • Xe danh cho “phai yeu” cua Yamaha phuot Nam Trung Bo-Hinh-7
 • Xe danh cho “phai yeu” cua Yamaha phuot Nam Trung Bo-Hinh-8
 • Xe danh cho “phai yeu” cua Yamaha phuot Nam Trung Bo-Hinh-9
 • Xe danh cho “phai yeu” cua Yamaha phuot Nam Trung Bo-Hinh-10
 • Xe danh cho “phai yeu” cua Yamaha phuot Nam Trung Bo-Hinh-11
 • Xe danh cho “phai yeu” cua Yamaha phuot Nam Trung Bo-Hinh-12
 • Xe danh cho “phai yeu” cua Yamaha phuot Nam Trung Bo-Hinh-13
 • Xe danh cho “phai yeu” cua Yamaha phuot Nam Trung Bo-Hinh-14
 • Xe danh cho “phai yeu” cua Yamaha phuot Nam Trung Bo-Hinh-15
 • Xe danh cho “phai yeu” cua Yamaha phuot Nam Trung Bo-Hinh-16
Nguyễn Anh