4.000 quân Ukraine tiến công vào ban đêm, Nga rải bãi mìn dày đặc

Google News

4.000 lính Ukraine tiến hành tấn công đột phá trận địa của Nga vào ban đêm, nhằm hạn chế hỏa lực không quân, pháo binh của Nga; nhưng trên đường gặp phải những bãi mìn dày đặc.

 • 4.000 quan Ukraine tien cong vao ban dem, Nga rai bai min day dac
 • 4.000 quan Ukraine tien cong vao ban dem, Nga rai bai min day dac-Hinh-2
 • 4.000 quan Ukraine tien cong vao ban dem, Nga rai bai min day dac-Hinh-3
 • 4.000 quan Ukraine tien cong vao ban dem, Nga rai bai min day dac-Hinh-4
 • 4.000 quan Ukraine tien cong vao ban dem, Nga rai bai min day dac-Hinh-5
 • 4.000 quan Ukraine tien cong vao ban dem, Nga rai bai min day dac-Hinh-6
 • 4.000 quan Ukraine tien cong vao ban dem, Nga rai bai min day dac-Hinh-7
 • 4.000 quan Ukraine tien cong vao ban dem, Nga rai bai min day dac-Hinh-8
 • 4.000 quan Ukraine tien cong vao ban dem, Nga rai bai min day dac-Hinh-9
 • 4.000 quan Ukraine tien cong vao ban dem, Nga rai bai min day dac-Hinh-10
 • 4.000 quan Ukraine tien cong vao ban dem, Nga rai bai min day dac-Hinh-11
 • 4.000 quan Ukraine tien cong vao ban dem, Nga rai bai min day dac-Hinh-12
 • 4.000 quan Ukraine tien cong vao ban dem, Nga rai bai min day dac-Hinh-13
 • 4.000 quan Ukraine tien cong vao ban dem, Nga rai bai min day dac-Hinh-14
 • 4.000 quan Ukraine tien cong vao ban dem, Nga rai bai min day dac-Hinh-15
 • 4.000 quan Ukraine tien cong vao ban dem, Nga rai bai min day dac-Hinh-16
 • 4.000 quan Ukraine tien cong vao ban dem, Nga rai bai min day dac-Hinh-17
 • 4.000 quan Ukraine tien cong vao ban dem, Nga rai bai min day dac-Hinh-18
 • 4.000 quan Ukraine tien cong vao ban dem, Nga rai bai min day dac-Hinh-19
Tiến Minh (theo Defence News, RIA)