Lính Ukraine không phù hợp với cách huấn luyện của NATO

Google News

Tờ Le Monde của Pháp đưa tin, sau khi phỏng vấn với binh sĩ Ukraine rằng, việc huấn luyện của các cố vấn quân sự NATO không mang lại lợi ích gì cho Quân đội Ukraine.

 • Linh Ukraine khong phu hop voi cach huan luyen cua NATO
 • Linh Ukraine khong phu hop voi cach huan luyen cua NATO-Hinh-2
 • Linh Ukraine khong phu hop voi cach huan luyen cua NATO-Hinh-3
 • Linh Ukraine khong phu hop voi cach huan luyen cua NATO-Hinh-4
 • Linh Ukraine khong phu hop voi cach huan luyen cua NATO-Hinh-5
 • Linh Ukraine khong phu hop voi cach huan luyen cua NATO-Hinh-6
 • Linh Ukraine khong phu hop voi cach huan luyen cua NATO-Hinh-7
 • Linh Ukraine khong phu hop voi cach huan luyen cua NATO-Hinh-8
 • Linh Ukraine khong phu hop voi cach huan luyen cua NATO-Hinh-9
 • Linh Ukraine khong phu hop voi cach huan luyen cua NATO-Hinh-10
 • Linh Ukraine khong phu hop voi cach huan luyen cua NATO-Hinh-11
 • Linh Ukraine khong phu hop voi cach huan luyen cua NATO-Hinh-12
 • Linh Ukraine khong phu hop voi cach huan luyen cua NATO-Hinh-13
 • Linh Ukraine khong phu hop voi cach huan luyen cua NATO-Hinh-14
 • Linh Ukraine khong phu hop voi cach huan luyen cua NATO-Hinh-15
 • Linh Ukraine khong phu hop voi cach huan luyen cua NATO-Hinh-16
 • Linh Ukraine khong phu hop voi cach huan luyen cua NATO-Hinh-17
 • Linh Ukraine khong phu hop voi cach huan luyen cua NATO-Hinh-18
 • Linh Ukraine khong phu hop voi cach huan luyen cua NATO-Hinh-19
 • Linh Ukraine khong phu hop voi cach huan luyen cua NATO-Hinh-20
 • Linh Ukraine khong phu hop voi cach huan luyen cua NATO-Hinh-21
 • Linh Ukraine khong phu hop voi cach huan luyen cua NATO-Hinh-22
 • Linh Ukraine khong phu hop voi cach huan luyen cua NATO-Hinh-23
 • Linh Ukraine khong phu hop voi cach huan luyen cua NATO-Hinh-24
Tiến Minh (theo Le Monde, CNN, BBC)