5,5 km cuối cùng, 40.000 quân Nga tấn công dữ dội Avdiivka

Google News

Vòng vây của quân Nga ở Avdiivka chỉ còn 5,5 km là “nồi hầm” chính thức đóng nắp, 30.000 quân Nga tấn công dữ dội, tình hình Avdiivka nguy ngập.

 • 5,5 km cuoi cung, 40.000 quan Nga tan cong du doi Avdiivka
 • 5,5 km cuoi cung, 40.000 quan Nga tan cong du doi Avdiivka-Hinh-2
 • 5,5 km cuoi cung, 40.000 quan Nga tan cong du doi Avdiivka-Hinh-3
 • 5,5 km cuoi cung, 40.000 quan Nga tan cong du doi Avdiivka-Hinh-4
 • 5,5 km cuoi cung, 40.000 quan Nga tan cong du doi Avdiivka-Hinh-5
 • 5,5 km cuoi cung, 40.000 quan Nga tan cong du doi Avdiivka-Hinh-6
 • 5,5 km cuoi cung, 40.000 quan Nga tan cong du doi Avdiivka-Hinh-7
 • 5,5 km cuoi cung, 40.000 quan Nga tan cong du doi Avdiivka-Hinh-8
 • 5,5 km cuoi cung, 40.000 quan Nga tan cong du doi Avdiivka-Hinh-9
 • 5,5 km cuoi cung, 40.000 quan Nga tan cong du doi Avdiivka-Hinh-10
 • 5,5 km cuoi cung, 40.000 quan Nga tan cong du doi Avdiivka-Hinh-11
 • 5,5 km cuoi cung, 40.000 quan Nga tan cong du doi Avdiivka-Hinh-12
 • 5,5 km cuoi cung, 40.000 quan Nga tan cong du doi Avdiivka-Hinh-13
 • 5,5 km cuoi cung, 40.000 quan Nga tan cong du doi Avdiivka-Hinh-14
 • 5,5 km cuoi cung, 40.000 quan Nga tan cong du doi Avdiivka-Hinh-15
 • 5,5 km cuoi cung, 40.000 quan Nga tan cong du doi Avdiivka-Hinh-16
 • 5,5 km cuoi cung, 40.000 quan Nga tan cong du doi Avdiivka-Hinh-17
 • 5,5 km cuoi cung, 40.000 quan Nga tan cong du doi Avdiivka-Hinh-18
 • 5,5 km cuoi cung, 40.000 quan Nga tan cong du doi Avdiivka-Hinh-19
 • 5,5 km cuoi cung, 40.000 quan Nga tan cong du doi Avdiivka-Hinh-20
 • 5,5 km cuoi cung, 40.000 quan Nga tan cong du doi Avdiivka-Hinh-21
Tiến Minh (theo Reporter, Sohu)