Chuyên gia: Chính sách của phương Tây đối với Nga là tự sát!

"Mỹ không thể chịu trận một mình, mà kéo theo nhiều nước phương Tây khác cùng chịu chung những kết cục bi thảm không thể tráng khỏi."

 • Chuyen gia: Chinh sach cua phuong Tay doi voi Nga la tu sat!
 • Chuyen gia: Chinh sach cua phuong Tay doi voi Nga la tu sat!-Hinh-2
 • Chuyen gia: Chinh sach cua phuong Tay doi voi Nga la tu sat!-Hinh-3
 • Chuyen gia: Chinh sach cua phuong Tay doi voi Nga la tu sat!-Hinh-4
 • Chuyen gia: Chinh sach cua phuong Tay doi voi Nga la tu sat!-Hinh-5
 • Chuyen gia: Chinh sach cua phuong Tay doi voi Nga la tu sat!-Hinh-6
 • Chuyen gia: Chinh sach cua phuong Tay doi voi Nga la tu sat!-Hinh-7
 • Chuyen gia: Chinh sach cua phuong Tay doi voi Nga la tu sat!-Hinh-8
 • Chuyen gia: Chinh sach cua phuong Tay doi voi Nga la tu sat!-Hinh-9
 • Chuyen gia: Chinh sach cua phuong Tay doi voi Nga la tu sat!-Hinh-10
 • Chuyen gia: Chinh sach cua phuong Tay doi voi Nga la tu sat!-Hinh-11
 • Chuyen gia: Chinh sach cua phuong Tay doi voi Nga la tu sat!-Hinh-12
Văn Đỉnh (Theo RIA Novosti)